فعلا ...

سلام بچه ها ... یه یه هفته ایه اصلا حوصله وب و نت گردی و ندارم ... می خوام برای یه مدت برم ولی قول می دم بیشتر از یه هفته نشه ... منتظر نظرای قشنگتون هستم ... دوستون دارم ... فعلا 

/ 2 نظر / 17 بازدید
هیاهو

دست به صورتم نزن ! می ترسم بیفتد . . . نقاب خندانی که بر چهره دارم! و بعد . . . سیل اشک هایم تو را با خود ببرد . . . و باز من بمانم و تنهایی . . .

امپراطور

هر فردی بهترین که باشد اگر زمانی که باید باشد، نباشد... همان بهتر که نباشد!! سلام آپم و منتظر نظرات پر مهرت[گل]