اگه جای این بودی ...

×

   

× من اگه بودم فرهاد مجیدی رو نجات می دادم .... شما چی ؟ 

/ 3 نظر / 14 بازدید
بارون

خودمم میپردم تو اب [خنده][خنده]

مریم

منم فرهاد مجیدی!!!![مغرور]

سحر

وایمیستادم که غرق شن و حال میکردم تازه در حین تماشای این صحنه ی دیدنی بهشون میگفتم کووووووووووو اون پولای میلیاردی که میگرفتین..... تازه من اهل تبعیض نیستم که خخخخخخخ