ما ...

 ما به دنیا اومدیم انقلاب شد
حرف زدیم جنگ شد 
راه رفتیم کودتا شد 
رفتیم مدرسه جنگ تموم شد 
درس خوندیم, هی نظاموی آموزشی عوض شد 
رفتیم دانشگو ,کنکور ول شد
رفتیم سربازی, معافیت آزاد شد 
رفتیم سرکار, مملکت تحریم شد
خواستیم ازدواج کنیم, طلا گرون شد
گفتیم بریم خارج, پاسپورتمون دی پرت شد، 
با اینوضعیت اگه بمیریم شاید دنیا بهشت شد…
/ 2 نظر / 11 بازدید
سحر

واااااااای آره واقعا چرا؟؟؟؟؟