به بعضیــــام بـاس گفت :

 شما از انسانــــ بودن 

.

.

.

فقط دو حرف اولشـــی 

والا :l

/ 1 نظر / 41 بازدید
هکوری پکور

هه موافقم